Informatica Olympiade

Beverwedstrijd Actueel

CodeCup Actueel

Eerste ronde Nederlandse Informatica Olympiade 2015-2016

 

De informatica olympiade is een wedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Nederland. Het is een wedstrijd die bestaat uit drie ronden. In de derde ronde wordt bepaald wie Nederland mogen vertegenwoordigen op de Internationale Informatica Olympiade in juli 2016 in Rusland.

 

De eerste ronde

 

Er zijn vier soorten opgaven. En je kunt in totaal 700 punten behalen. Bij 200 of meer punten krijg je een Certificaat.

Heb je tussen de 200 en 399 punten dan staat op het Certificaat de vermelding Brons, tussen de 400 en 599 punten de vermelding Zilver en bij 600 punten of meer punten de vermelding Goud.

 

Soort
Omschrijving Aantal
Punten per opgave
Totaal te behalen
A
Inleidende opgaven
5
40
200
B
Theoretische opgaven
4
50
200
C
Programmeeropgaven
2
100
200
D
Een spel programmeren
1
100
100

 

De beste 100 leerlingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde, die in maart 2016 wordt gehouden op de Universiteit Twente. Voor deelname aan die tweede ronde moet je wel minstens 200 punten hebben gehaald.

 

Voor de beste deelnemer van iedere klas is een aparte prijs beschikbaar.

 

Om deel te kunnen nemen moet je een account maken op submit.informaticaolympiade.nl.

 

Bij de eerste keer aanmelden moet je enkele gegevens aanleveren, die wij nodig hebben om de olympiade goed te kunnen organiseren. Als je deze gegevens niet wilt of kunt aanleveren, kun je helaas niet deelnemen. Je verklaart in de laatste stap dat je de gegevens naar waarheid hebt ingevuld; daarna staat deelname voor je open. Als je van vorige jaren al een account hebt, zul je de gegevens ook eventueel eerst moeten aanvullen voor je verder kunt werken in het systeem.

 

Voor de spelopgave, opgave D, moet je je aanmelden op nio3.codecup.nl en kun je via die site ook je programma uploaden. De deelnemende programma’s die meewerken met het jurysysteem komen op 23 januari 2016 tegen elkaar uit in een toernooi dat te volgen is op nio3.codecup.nl en de winnaar wint de jaarlijkse Windesheim Digitalisprijs van 200 euro.


Voor alle opgaven geldt dat je er van uit mag gaan dat je programma’s alleen correcte invoer aangeboden krijgen. Tenzij anders aangegeven krijgt je programma één seconde om een testinvoer op te lossen.

 

Klik hier voor de opgaven (PDF)

 

Let op: Op 29-11-2015 is een voorwaarde over de tijdsduur bij opgave D aangepast. Was 30 seconden en is nu 60 seconden. Kijk daarvoor in het pdf bestand.

 

 

Toelichting opgaven

 

Opgaven A1 tot en met A5


Deze opgaven zijn vooral bedoeld voor leerlingen die beginnen met programmeren. Vanuit de olympiade bieden we lesmateriaal aan om te beginnen met programmeren met Python. Dat is de cursus CS Circles van de Universiteit van Waterloo in Canada. Er is een Nederlandse vertaling beschikbaar; zie http://cscircles.cemc.uwaterloo.ca/0-nl/. In de tekst van die Nederlandse vertaling zal worden aangegeven wanneer je toe bent aan de volgende opgave van de eerste ronde.

 

Opgaven B1 tot en met B4


De B-opgaven zijn theoretisch van aard. Er is geen voorkennis voor nodig en je hoeft ook niet te kunnen programmeren. Deze opgave kun je één voor één downloaden uit het inzendsysteem: http://submit.informaticaolympiade.nl. De opgave wordt speciaal voor jou gemaakt en jij moet het antwoord op de opgave die je vanuit het systeem krijgt inleveren. Het heeft dus geen zin om de antwoorden van iemand anders te gebruiken en die in te zenden.


Als je binnen een week het goede antwoord instuurt krijg je 50 punten per opgave. Voor iedere dag later gaat er één punt van je score af. Inzendingen na 20 januari 2016 zullen niet worden verwerkt. Als je een verkeerd antwoord hebt gegeven, verlies je 10 punten. Ja kan daarna een nieuwe poging wagen.


Het gaat bij al deze opgaven om korte antwoorden, een getal of een korte tekst, die je op de betreffende pagina van het inzendsysteem kunt invoeren. Als je je antwoord hebt bevestigd, krijg je meteen je score te zien. Je mag allerlei hulpmiddelen gebruiken om de opgave op te lossen. Je zou er bijvoorbeeld een computerprogramma bij kunnen schrijven. Noodzakelijk is dat echter niet. Als voorbereiding op het vervolg van de informatica olympiade is het wel een mooie uitdaging om na te gaan hoe je een programma zou kunnen schrijven dat dit probleem, of problemen die er op lijken, kunt oplossen.

 

Opgaven C1 en C2


Dit zijn wat complexere opgaven waarmee je een probleem moet oplossen door het schrijven van een computerprogramma. Die programma’s lezen invoer van standard input (het toetsenbord) en schrijven uitvoer naar standard output (het beeldscherm). Je programma moet zich daarbij precies houden aan de beschrijvingen van de opdracht. Je programma krijgt een aantal testgevallen voorgeschoteld en voor ieder testgeval kun je punten krijgen.

Opgave D

Bij deze opgave moet je een programma schrijven dat het spel 2187 kan spelen. De programma’s spelen op 23 januari een toernooi tegen elkaar. Om deel te kunnen nemen moet je programma kunnen samenwerken met onze jurysoftware; voor details verwijzen we naar http://nio3.codecup.

 

De CodeCup


De Stichting Nederlandse Informatica Olympiade organiseert nog een wedstrijd waarbij een spel moet worden geprogrammeerd. Daaraan mag iedereen deelnemen; de afgelopen jaren hebben we deelnemers gehad uit meer dan twintig verschillende landen. Zie voor deze wedstrijd http://www.codecup.nl .